Marianne Roth und Team

 
 • Marianne Roth
  Marianne Roth

  Logopädin. Gründung der Praxis in Öhringen 1987

 • Diana Heinz
  Diana Heinz

  Logopädin seit Oktober 2000. Praxis Öhringen

 • Bettina Jocham
  Bettina Jocham

  Logopädin seit Oktober 1984. Praxis Öhringen

 • Gudrun Salomon-Lange
  Gudrun Salomon-Lange

  Logopädin seit November 2001. Praxis Künzelsau

 • Judith Michel
  Judith Michel

  Logopädin seit Oktober 1998. Praxis Öhringen

 • Ulrike Eckert
  Ulrike Eckert

  Logopädin seit Oktober 2008. Praxis Künzelsau

 • Sandra Lünig
  Sandra Lünig

  Ergotherapeutin seit Dezember 2011. Praxis Öhringen

 • Katrin Jauernik
  Katrin Jauernik

  Ergotherapeutin seit September 2001. Praxis Künzelsau. Momentan in Elternzeit

 • Susanne Rothacker
  Susanne Rothacker

  Ergotherapeutin seit November 2006. Praxis Öhringen

 • Bruce Rintschenk
  Bruce Rintschenk

  Logopäde seit 2015. Praxis Künzelsau.

 • Nicole Grabinski
  Nicole Grabinski

  Ergotherapeutin seit September 2008. Praxis Künzelsau

 • Christina Wäschenfelder
  Christina Wäschenfelder

  Ergotherapeutin seit Februar 1999. Praxis Öhringen

 • Veronika Verhoeven
  Veronika Verhoeven

  Ergotherapeutin seit Oktober 2007. Praxis Künzelsau

 • Cornelia Meadows
  Cornelia Meadows

  Logopädin seit 2004. Praxis Öhringen

 • Anne-Lisa Benedikt
  Anne-Lisa Benedikt

  Ergotherapeutin seit August 2014

 • Rebekka Dijkstra
  Rebekka Dijkstra

  Ergotherapeutin sein Oktober 2012. Praxis Künzelsau

 • Patricia Schönwälder
  Patricia Schönwälder

  Ergotherapeutin seit 2016. Praxis Künzelsau

 • Andrea Friedel
  Andrea Friedel

  Logopädin seit Juli 2012. Praxis Öhringen